ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ค้นหาตารางสอบจากรหัสนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :   

  


ค้นหาแบบกลุ่มวิชา

รหัสกระบวนวิชา (3 ตัวหน้า) :   

  

 

ค้นหาตารางสอบจากรหัสกระบวนวิชา

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

  

แผนที่ตึกสอบ
 

ค้นหาตารางสอบจากชื่อกรรมการคุมสอบ

ชื่อ-สกุล กรรมการคุมสอบ :      หรือ
กลุ่มคณะ/ภาค/สาขาวิชา :    แบบกลุ่ม (ให้สั่งพิมพ์โดยใช้เมนูของเว็บ)
   หมายเหตุ: สถานที่จัดสอบ/รับข้อสอบ

  

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบวันเวลา และห้องสอบกับ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ กลางภาค  อีกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้ง
pareeya@chiangmai.ac.th เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

สถิติผู้ใช้งาน :


งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่